DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.1(30).61-65

Про еквівалентність стохастичної стійкості та експоненціальної стійкості в l.i.m. для стохастичної динамічної системи з марковськими параметрами та перемиканнями

T. O. Лукашів, І. В. Малик

Анотація


Встановлено достатнi умови еквiвалентностi концепцiй стохастичної стiйкостi та експоненцiальної стiйкостi в середньому квадратичному для стохастичної динамiчної системи випадкової структури з марковськими перемиканнями.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кац И.Я. Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости и стабилизации систем случайной структуры. -- Екатеринбург: УГАПС, 1998. -- 222 с.

Лукашив Т.О., Ясинская Л.И., Ясинский В.К. Стабилизация стохастических динамических систем с импульсными марковскими переключениями и параметрами. Часть 2. Стабилизация динамических систем случайной структуры с внешними марковскими переключениями // Проблемы управления и информатики. -- 2009. -- № 2. -- С. 14--29.

Лукашів Т.О. Стабілізація одного виду системи випадкової структури // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. -- Вип. №2 (29). -- Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", -- 2016. -- С. 59--71.

Hu L., Shi P., Huang B. Stochastic stability and robust control for semped-datas with Markovian jump parameters // J. Math. Anal. Appl. -- 2006. -- no. 313. -- pp. 504--517.

Лукашів Т.О. Достатні умови стабілізовності лінійних стохастичних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 485: Математика. -- Чернівці: Рута, 2009. -- С. 35--40.

Feng X., Loparo K.A., Ji Y., Chizek H.J. Stochastic stability poperties of jump linear systems // IEEE Trans. Automat. Control. -- 1992. -- no. 37. -- pp. 38--53.

Жакод Ж., Ширяев А.Н. Предельные теоремы для случайных процессов: в 2 т. -- М.: Физматгиз, 1994. -- Т. 1. -- 554 с., -- Т. 2. -- 473 с.

Дынкин Е.Б. Марковские процессы. -- М.: Физматгиз, 1969. -- 859 с.

Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Стійкість за ймовірністю в цілому стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням // Волинський математичний вісник. Прикладна математика. -- 2013. -- Вип. 10 (191). -- С. 140--151.

Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Стабілізація стохастичних дифузійних динамічних систем випадкової структури. -- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. -- 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 T. O. Лукашів, І. В. Малик