DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2017.1(30).103-109

Існування нетривіального атрактору для однієї параболічної імпульсної системи]

І. В. Романюк

Анотація


У роботi доведено iснування нетривiального глобального атрактору для iмпульсної динамiчної системи, що породжується двовимiрною параболiчною системою, розв'язки якої зазнають многозначного iмпульсного збурення при досягненнi фiксованої пiдмножини фазового
простору

Повний текст:

PDF

Посилання


Temam R. Infinite-dimensional dynamical systems in mechanics and physics. --- New York: Springer, 1988. --- 500 p.

Самойленко А.М., Перестюк H.A. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием. // --- К.: Вища школа. 1987. -- 287 с.

Капустян О.В., Перестюк М.О. Глобальний атрактор еволюційного включення з імпульсним впливом у фіксовані моменти часу // УМЖ. –-- 2003. –- Т.55, № 8. –- С. 1283 -- 1294.

Iovane G., Kapustyan O.V., Valero J. Asymptotic behavior of reaction-diffusion equations with non-damped impulsive effects // Nonlinear Analysis. --- 2008. -- Vol. 68. -- P. 2516 -- 2530.

Perestyuk M.O., Kapustyan O.V. Long-time behavior of evolution inclusion with non-damped impulsive effects // Memoirs of Differential equations and Mathematical physics. --- 2012. -- Vol. 56. -- P. 89 -- 113.

Kaul S.K. On impulsive semidynamical system // J. Math. Anal. Appl. --- 1990. -- Vol. 150. -- №1. -- P. 120 -- 128.

Bonotto E.M. Flows of characteristic 0+ in impulsive semidynamical systems // J. Math. Anal. Appl. --- 2007. -- Vol.332. -- P. 81 -- 96.

Ciesielski K. On stability in impulsive dynamical systems // Bull. Pol. Acad. Sci. Math. --- 2004. -- Vol.52. -- P. 81 -- 91.

Kaul S.K. Stability and asymptotic stability in impulsive semidynamical systems// J. Appl. Math. Stoch. Anal. --- 1994. -- Vol. 7. -- №4. -- P. 509 -- 523.

Перестюк Ю.М. Розривнi коливання в однiй iмпульснiй системi. // Нелiнiйнi коливання. -–- 2012. –- Т. 15, № 4. –- С. 494 -- 503.

Bonotto E.M., Bortolan M.C., Carvalho A.N., Czaja R. Global attractors for impulsive dynamical systems -- a precompact approach, // J. Diff. Eqn. --- 2015. -- vol. 259. -- P. 2602 -- 2625

Bonotto E.M., Demuner D.P. Attractors of impulsive dissipative semidynamical systems // Bull. Sci. Math. --- 2013. -- Vol. 137. -- P. 617 -- 642

Капустян О.В., Перестюк М.О. Існування глобальних атракторів для імпульсних динамічних систем // Доповіді НАН України. –-- 2015. –- № 12. –- С. 13 -- 17.

Капустян О.В., Перестюк М.О. Глобальні атрактори імпульсних нескінченновимірних систем // УМЖ. -–- 2016. –- Т.68, № 4. –- С. 517 -- 528.

Романюк І. Глобальний атрактор для однієї многозначної імпульсної динамічної системи // Вісник Київ. нац. унів. імені Тараса Шевченка. Серія: Математика. Механіка. --- 2016. -- Vol. 35. -- С. 14 -- 19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 І. В. Романюк