[1]
Ясинський, В.К. і Антонюк, С.В. 2020. Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». 1, 36 (Чер 2020), 41–54. DOI:https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54.