[1]
Бабич, С.Ю., Глухов, Ю.П. і Лазар, В.Ф. 2021. Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». 38, 1 (Трав 2021), 105–113. DOI:https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.38(1).105-113.