(1)
Ямненко, Р. Є.; Юрченко, Н. В. Про оцiнку ймовiрностi перевищення лiнiї зваженою сумою субгауссових випадкових процесi. Sci. Bull. of Uzhhorod Univ. Ser. of Math. and Inf. 2020, 2, 122-129.