(1)
Пашко, А. О.; Розора, І. В.; Яневич, Т. О. Про моделювання гауссового процесу із точністю та надійністю в просторі $L_p([0,T])$. Sci. Bull. of Uzhhorod Univ. Ser. of Math. and Inf. 2020, 2, 91-100.