(1)
Бабич, С. Ю.; Глухов, Ю. П.; Лазар, В. Ф. Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл. НВУУСМІ 2021, 38, 105-113.