(1)
Бондаренко, В. М.; Стойка, М. В.; Стьопочкіна, М. В. Коефіцієнти транзитивності частково впорядкованих множин найвищого суперкритичного MM-типу. Sci. Bull. of Uzhhorod Univ. Ser. of Math. and Inf. 2022, 40, 11-18.