Полiщук В. В., & Маляр, М. М. (2020). Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), 92–104. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).92-104