Шаркадi М. М., Роботишин, М. В., & Маляр, М. М. (2020). Моделi i методи машинного навчання для завдань передбачення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), 112–122. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).112-122