Бондаренко, В. М., & Зубарук, О. В. (2020). Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), 7–15. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).7-15