Ясинський, В. К., & Антонюк, С. В. (2020). Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), 41–54. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54