Ямненко, Р. Є., & Юрченко, Н. В. (2020). Про оцiнку ймовiрностi перевищення лiнiї зваженою сумою субгауссових випадкових процесi. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2(37), 122–129. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.2(37).122-129