Пашко, А. О., Розора, І. В., & Яневич, Т. О. (2020). Про моделювання гауссового процесу із точністю та надійністю в просторі $L_p([0,T])$. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2(37), 91–100. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.2(37).91-100