Бабич, С. Ю., Глухов, Ю. П., & Лазар, В. Ф. (2021). Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 38(1), 105–113. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.38(1).105-113