Кириченко, В. В., & Лесіна, Є. В. (2022). Про порушення єдиності розв’язку крайової задачі в багатокутнику. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 40(1), 60–68. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).60-68