Сальник, С. В. (2022). Оцінка ефективності функціонування методів управління потоками даних в мобільних радіомережах на основі нейронних мереж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 40(1), 205–219. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).205-219