Діхтярук, М. М., Ярецька, Н. О., & Кравчук, О. А. (2022). Дослідження контактної взаємодії при періодичному підсиленні попередньо напруженої смуги тонкими підкріплюючими елементами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 40(1), 155–167. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).155-167