Бондаренко, В. М., Стойка, М. В., & Стьопочкіна, М. В. (2022). Коефіцієнти транзитивності частково впорядкованих множин найвищого суперкритичного MM-типу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 40(1), 11–18. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).11-18