Полiщук В. В., і М. М. Маляр. 2020. «Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» 1 (36):92-104. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).92-104.