Бондаренко, В. М., і О. В. Зубарук. 2020. «Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» 1 (36):7-15. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).7-15.