Ясинський, В. К., і С. В. Антонюк. 2020. «Iснування L-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» 1 (36):41-54. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54.