Бабич, С. Ю., Ю. П. Глухов, і В. Ф. Лазар. 2021. «Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» 38 (1):105-13. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.38(1).105-113.