Бондаренко, В. М., М. В. Стойка, і М. В. Стьопочкіна. 2022. «Коефіцієнти транзитивності частково впорядкованих множин найвищого суперкритичного MM-типу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» 40 (1):11-18. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).11-18.