Полiщук В. В. і Маляр, М. М. (2020) «Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), с. 92–104. doi: 10.24144/2616-7700.2020.1(36).92-104.