Бондаренко, В. М. і Зубарук, О. В. (2020) «Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), с. 7–15. doi: 10.24144/2616-7700.2020.1(36).7-15.