Ясинський, В. К. і Антонюк, С. В. (2020) «Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 1(36), с. 41–54. doi: 10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54.