Бабич, С. Ю., Глухов, Ю. П. і Лазар, В. Ф. (2021) «Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 38(1), с. 105–113. doi: 10.24144/2616-7700.2021.38(1).105-113.