Кириченко, В. В. і Лесіна, Є. В. (2022) «Про порушення єдиності розв’язку крайової задачі в багатокутнику», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 40(1), с. 60–68. doi: 10.24144/2616-7700.2022.40(1).60-68.