[1]
С. Ю. Бабич, Ю. П. Глухов, і В. Ф. Лазар, «Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл», НВУУСМІ, вип. 38, вип. 1, с. 105–113, Трав 2021.