Полiщук В. В., і М. М. Маляр. «Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», т. 1, вип. 36, Червень 2020, с. 92-104, doi:10.24144/2616-7700.2020.1(36).92-104.