Бондаренко, В. М., і О. В. Зубарук. «Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», т. 1, вип. 36, Червень 2020, с. 7-15, doi:10.24144/2616-7700.2020.1(36).7-15.