Ясинський, В. К., і С. В. Антонюк. «Iснування L-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», т. 1, вип. 36, Червень 2020, с. 41-54, doi:10.24144/2616-7700.2020.1(36).41-54.