Бабич, С. Ю., Ю. П. Глухов, і В. Ф. Лазар. «Динамiчнi процеси в тiлах (матерiалах) з початковими напруженнями. Частина 1. Поверхневi хвилi Релея вздовж криволiнiйних границь (цилiндр, сфера) попередньо напружених тiл». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», вип. 38, вип. 1, Травень 2021, с. 105-13, doi:10.24144/2616-7700.2021.38(1).105-113.