Мич , І. А., В. В. Ніколенко, і О. В. Варцаба. «Стукртура сигнатурного кубу булевих алгебр». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», вип. 38, вип. 1, Травень 2021, с. 149-56, doi:10.24144/2616-7700.2021.38(1).149-156.