Бондаренко, В. М., М. В. Стойка, і М. В. Стьопочкіна. «Коефіцієнти транзитивності частково впорядкованих множин найвищого суперкритичного MM-типу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», т. 40, вип. 1, Травень 2022, с. 11-18, doi:10.24144/2616-7700.2022.40(1).11-18.