1.
Ясинський ВК, Антонюк СВ. Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю. Sci. Bull. of Uzhhorod Univ. Ser. of Math. and Inf. [інтернет]. 26, Червень 2020 [цит. за 22, Березень 2023];1(36):41-54. доступний у: http://visnyk-math.uzhnu.edu.ua/article/view/206427