http://visnyk-math.uzhnu.edu.ua/index.php/wissn035/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»: Анонси 2021-06-24T07:37:05+03:00 Open Journal Systems Включено до Переліку наукових фахових видань <b>Категорія «Б»</b> наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.