Інформація про автора

Сторчевий, В. В., НТУУ «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського», Київ, Україна