Інформація про автора

Глебена, М. І., ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет», Ужгород, Україна

  • № 1(34) (2019): Математика і інформатика - Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика
    Ефективнiсть методу двiйкового пошуку записiв у файлах баз даних у випадку розподiлу ймовiрностей звертання до записiв за законом Зiпфа
    Анотація  PDF