Інформація про автора

Глебена, М. І., ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет», Україна

  • № 2(35) (2019): Математика і інформатика - Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика
    Модифікований чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних
    Анотація  PDF