Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) TRANSITION GRAPHS OF ITERATIONS OF INITIAL (2, 2)-AUTOMATA Анотація   PDF (English)
V. М. Skochko
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Cauchy problems and invariant measures for one stochastic functional-differential equation Анотація   PDF (English)
A. N. Stanzhytskyi, A. O. Tsukanova
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Fixed and Residual Modules Анотація   PDF   PDF (English)
В. М. Петерчук, Ю. В. Петерчук
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Iнварiантнi многовиди одного класу систем диференцiальних рiвнянь Анотація   PDF
С. І. Балога
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Iснування l-го моменту розв’язку стохастичних динамiчних систем Iто-Скорохода випадкової структури з зовнiшнiми збуреннями та нескiнченною пiслядiєю Анотація   PDF
В. К. Ясинський, С. В. Антонюк
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Iснування аналiтичних розв’язкiв системи звичайних диференцiальних рiвнянь, якi частково розв’язанi вiдносно похiдних, поблизу нерухомої особливої точки Анотація   PDF
Д. Є. Лiманська
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Існування нетривіального атрактору для однієї параболічної імпульсної системи] Анотація   PDF
І. В. Романюк
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Існування та єдиність сильного розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння із зовнішніми випадковими збуреннями Анотація   PDF
В. К. Ясинський, І. В. Юрченко, У. М. Кисілюк
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Алгебра Ауслендера для напівгрупи всіх перетворень двоелементної множини Анотація   PDF
E. M. Костишин
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Апаратнi засоби iнформацiйної системи монiторингу забруднення навколишнього середовища Анотація   PDF (English)
Ю. Хе, А. О. Бiлощицький
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Асимптотика розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь $n$-го порядку, що є асимптотично близькими до рівнянь з правильно змінними нелінійностями Анотація   PDF
А. В. Дрожжина
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Асимптотична поведiнка розв’язкiв диференцiальних рiвнянь другого порядку з нелiнiйностями рiзного виду Анотація   PDF
Н. П. Колун
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Асимптотична поведінка розв'язків звичайних диференціальних рівнянь $n$-го порядку з правильно змінними нелінійностями Анотація   PDF
К. С. Корепанова
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Бінарні алгоритми пошуку лексикографічних екстремумів множин у задачах про покриття та упаковку скінченої множини Анотація   PDF
С. В. Чупов
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Булева задача розміщення із урахуванням переваг клієнтів Анотація   PDF
Ю. В. Андрашко, В. В. Максим
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Визначення оптимальних параметрів моделей доступу до інформації у файлах баз даних Анотація   PDF
М. І. Глебена, В. Ф. Глебена, О. М. Попельський
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Властивостi узагальненого розв’язку задачi Кошi для рiвняння теплопровiдностi з випадковою правою частиною Анотація   PDF (English)
Г. I. Сливка-Тилищак
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Властивості узагальненого розв'язку задачі Коші для рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною з простору Орліча Анотація   PDF
Г. І. Сливка-Тилищак, М. М. Михасюк
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Гусак Дмитро Васильович - до 80-ти річчя від дня народження Анотація   PDF
М. С. Герич
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Дійсні стаціонарні гаусові процеси зі стійкими кореляційними функціями Анотація   PDF
Ю. В. Козаченко, М. Ю. Петранова
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Деякі узагальнення оцінок Золотарьова для послідовності серій Анотація
T. В. Боярищева, M. В. Далекорей, M. M. Михасюк, I. Й. Поляк, П. В. Слюсарчук
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика До класифiкацiї задач маршрутизацiї транспортних засобiв Анотація   PDF
Л. Ф. Гуляницький, А. А. Коткова
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) ДОСКОНАЛІ ДИЗ'ЮНКТИВНІ НОРМАЛЬНІ ФОРМИ В ОДНОМУ КЛАСІ АЛГЕБР Анотація   PDF
І. А. Мич, В. В. Ніколенко
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2 Анотація   PDF
І. А. Мич, В. В. Ніколенко, О. В. Варцаба
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Дослiдження iнтегральних крайових задач дiленням вiдрiзку iнтегрування навпiл Анотація   PDF
Я. В. Варга, О. Г. Рошко
 
1 - 25 з 108 результатів 1 2 3 4 5 > >>