Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Дослідження крайової задачі для нелінійного хвильового рівнння з розривною правою частиною Анотація   PDF
В. В. Маринець, О. Ю. Питьовка
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Дослідження розв'язності нелінійних двоточкових крайових задач за допомогою топологічних індексів Анотація   PDF
К. В. Маринець, О. Т. Мауриц
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Достатні умови звідності в категорії мономіальних матриць над комутативним локальним кільцем Анотація   PDF
В. M. Бондаренко, M. Ю. Бортош
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічної задачі про ранець з альтернативними критеріями Анотація   PDF
A. Ю. Брила, В. I. Гренджа
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Еквацiональна решiтка одного класу алгебр Анотація   PDF
І. А. Мич, В. В. Нiколенко
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Ендотипи деяких часткових відношень еквівалентності Анотація   PDF
О. О. Тоічкіна
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Ефективнiсть методу двiйкового пошуку записiв у файлах баз даних у випадку розподiлу ймовiрностей звертання до записiв за законом Зiпфа Анотація   PDF
Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик, М. І. Глебена
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Задача вибору партнерiв для органiзацiї спiвпрацi в рамках наукових та освiтнiх проєктiв Анотація   PDF (English)
Х. Сюй, О. Ю. Кучанський
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Задача вибору стратегiї диверсифiкацiї будiвельного пiдприємства в умовах ризику Анотація   PDF (English)
Ю. Лі, С. В. Бiлощицька
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Задача типу Діріхле для рівнянь із частинними похідними з відхиленим аргументом Анотація   PDF
І. О. Бобик, М. М. Симотюк
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Застосування векторної авторегресiї для моделювання динамiки макроекономiчних показникiв розвитку економiки України Анотація   PDF
В. М. Домрачев, В. В. Третиник
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Застосування генетичного алгоритму для розв’язування конкурентної задачi розмiщення Анотація   PDF
Ю.В. Андрашко
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) ЗАСТОСУВАННЯ УСЕРЕДНЕНИХ ПСЕВДОМОМЕНТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ БЛИЗЬКОСТІ РОЗПОДІЛІВ ДВОХ СУМ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН Анотація   PDF
М. М. Капустей, П. В. Слюсарчук
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Зображення формальними матрицями елементiв матричних груп над асоцiативними кiльцями Анотація   PDF
В. М. Петечук, Ю. В. Петечук
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Ймовірність небанкрутства страхової компанії з витратами на рекламу та інвестиціями у банківський депозит за Каско страхуванням топ-10 страхових компаній України. Анотація   PDF
В. О. Болдирєва, Т. В. Жмихова
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Канонiчнi форми матричних зображень комутативних моноїдiв четвертого порядку Анотація   PDF
В. М. Бондаренко, Я. В. Зацiха
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Канонічні форми матричних зображень комутативних напівгруп малого порядку Анотація   PDF   PDF
В.М. Бондаренко, Я.В. Заціха
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Квадратичнi лексикографiчнi задачi оптимiзацiї i вiдображення Лагранжа Анотація   PDF
М. М. Ломага, Н. В. Семенова
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Концептуальна модель iнформацiйної системи пiдтримки прийняття рiшень в аграрнiй сферi Анотація   PDF (English)
Ч. Цзі, Ю. В. Андрашко
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Концептуальна модель геоiнформацiйної системи для сiльського господарства Анотація   PDF (English)
М. Хуан, Є. Є. Шабала
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Критерій перевірки гіпотези про значення параметра Хюрста дробового броунівського руху Анотація   PDF
О. О. Синявська
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Лінійна матрична диференціально-алгебраїчна крайова задача у випадку параметричного резонансу Анотація   PDF
С. М. Чуйко, Д. В. Сисоєв
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Міклош Йосипович Ронто — до 75-ти річчя від дня народження Анотація   PDF
В. В. Маринець
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Мінімальні незвідні розв'язні підгрупи групи Анотація   PDF
О. А. Кирилюк
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Мінімальні незвідні розв'язні підгрупи групи $GL(q,Zp) Анотація   PDF   PDF (English)
О. А. Кирилюк
 
26 - 50 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>