Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Моделi i методи машинного навчання для завдань передбачення Анотація   PDF
М. М. Шаркадi, М. В. Роботишин, М. М. Маляр
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Моделювання оцiнки рiвня ризику функцiонування соцiо-економiчних систем Анотація   PDF
В. В. Полiщук, М. М. Маляр
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Модифікований чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних Анотація   PDF
М. І. Глебена, В. Ф. Глебена
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Модулярні зображення з додатковими умовами напівгрупи T2 х S2 Анотація   PDF
В. М. Бондаренко, Е. М. Костишин
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Моноїди ендоморфізмів напіврешіток напівгруп Анотація   PDF
Ю. В. Жучок
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Незвiднiсть однiєї матрицi 8-го прядку над локальними кiльцями довжини бiльше 2 Анотація   PDF
О. А. Тилищак, Р. Ф. Цiмболинець
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Нерухомі і лишкові підмодулі Анотація   PDF (English)
В. М. Петерчук, Ю. В. Петерчук
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Одна спецiальна задача маршрутизацiї БПЛА Анотація   PDF
Л. Ф. Гуляницький, В. В. Сторчевий
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Опис зображень напiвгрупи Рiсса над групою C2 у модулярному випадку Анотація   PDF
С. М. Дяченко
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Опис категорії зображень постійного жорданового типу найменшої нециклічної групи Анотація   PDF
В. М. Бондаренко, І. В. Литвинчук
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Опис піднапівгруп напівгруп малого порядку Анотація   PDF
Я. В. Заціха
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Оцiнки кореляцiйної функцiї гауссового стацiонарного процесу, коли вiдомi його значення у скiнченнiй множинi точок Анотація   PDF
В. Б. Трошкi, Н. В. Трошкi, П. П. Товт
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Оцiнки характеристичного визначника задачi Нiколеттi для строго гiперболiчного рiвняння Анотація   PDF
Ю. П. Матурін, М. М. Симотюк
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Оцiнки Шора для зваженого числа стiйкостi графа Анотація   PDF (English)
П. І. Стецюк, О. С. Пічугіна
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Оцiнювання параметрiв дробового броунiвського руху за спостереженнями з похибками та iнтервали надiйностi Анотація   PDF
Н. С. Аюбова
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Оцінки для розподілу супремуму на нескінченності розв'язку задачі про коливання струни з випадковими початковими умовами Анотація   PDF
Г. І. Сливка-Тилищак
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань Анотація   PDF
Н. С. Аюбова
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Побудова лінійних багатокрокових методів розв’язання задачі Коші методом невизначених коефіцієнтів Анотація   PDF
І. І. Король, І. Ю. Король
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Повні системи тотожностей в одному класі алгебр Анотація   PDF
І. А. Мич, В. В. Ніколенко
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Порiвняльна ефективнiсть використання метаевристи- чних методiв Анотація   PDF (English)
Є. Сєлютiн, I. Козiн
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Про використання моделей дифузiйних процесiв для опису динамiки розповсюдження iнформацiї Анотація   PDF
Є. В. Iвохiн, Л. Т. Аджубей
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Про властивості частково впорядкованих множин MM-типу (1,3,5) Анотація   PDF
В. М. Бондаренко, М. В. Стьопочкіна
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Про еквівалентність стохастичної стійкості та експоненціальної стійкості в l.i.m. для стохастичної динамічної системи з марковськими параметрами та перемиканнями Анотація   PDF
T. O. Лукашів, І. В. Малик
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Про звiднiсть однiєї дуомiальної матрицi над комутативним локальним кiльцем Анотація   PDF
М. Ю. Бортош
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Про зображення впорядкованих трiоїдiв бiнарними вiдношеннями Анотація   PDF
Ю. В. Жучок
 
51 - 75 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>