Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Про зображувальний тип напівгрупи $S^0_{32}$ над довільним полем Анотація   PDF
О. В. Зубарук
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Про когомології четверної групи Клейна Анотація   PDF (English)
А. І. Плакош, І. В. Шапочка
 
№ 1(30) (2017): Математика і інформатика. Випуск №1(30) Про комбінаторні властивості напівгруп четвертого порядку Анотація   PDF
В. M. Бондаренко, Я. В. Заціха
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Про матричнi зображення моноїдiв четвертого порядку Анотація   PDF
В. М. Бондаренко, Я. В. Зацiха
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Про матричнi зображення наднапiвгруп напiвгрупи, породженої двома взаємно анульовними iдемпотентами Анотація   PDF
В. М. Бондаренко, О. В. Зубарук
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Про моделювання динамiки розповсюдження iнформацiї на основi неоднорiдних дифузiйних гiбридних моделей Анотація   PDF
Є. В. Івохін, Л. Т. Аджубей
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Про одну задачу лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками та альтернативними складовими Анотація   PDF
А. Ю. Брила
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Про одну задачу лексикографiчно-лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками Анотація   PDF
А. Ю. Брила, С. П. Брила
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Про одну задачу лексикографiчно-лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками та альтернативними складовими Анотація   PDF
А. Ю. Брила
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Про одну задачу лексикографічної оптимізації з інтервальними оцінками Анотація   PDF
А. Ю. Брила
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Про одну нелінійну інтегральну крайову задачу Анотація   PDF
Я. В. Варга
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Про розв'язання нелінійних інтегрально-диференціальних крайових задач методом Ньютона-Канторовича Анотація   PDF
С. М. Чуйко, О. С. Чуйко, В. О. Чечетенко
 
№ 2(35) (2019): Математика і інформатика Про розподiл перестрибкiв через нескiнченно вiддалений рiвень для одного класу скалярних гратчастих процесiв Анотація   PDF
М. С. Герич
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Про розподiл перестрибкiв через нульовий рiвень для одного класу гратчастих процесiв Анотація   PDF
М. С. Герич
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Про спадково незвiднi унiмономiальнi зображення циклiчних p-груп над локальними кiльцями характеристики p Анотація   PDF
О. А. Тилищак
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Про швидкiсть збiжностi субградiєнтих методiв з кроком Поляка Анотація   PDF
П. І. Стецюк, В. О. Стовба, О. О. Жмуд
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Рівномірна збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів з класів V (φ, ψ) Анотація   PDF
Ю. В. Козаченко, О. І. Василик
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Розробка утилiти автоматизованого формування математичних виразiв на основi лiнгвiстичного аналiзу тексту Анотація   PDF
М. М. Повiдайчик, Д. О. Майорський, І. Я. Шпонтак
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Розширені бінарні коди Голея за груповою алгеброю однієї групи Анотація   PDF
М. Ю. Бортош, О. А. Тилищак
 
№ 2(33) (2018): Математика і інформатика Сигнатурна решiтка одного класу алгебр Анотація   PDF
О. В. Варцаба, І. А. Мич, В. В. Нiколенко
 
№ 1(34) (2019): Математика і інформатика Стiйкiсть iнварiантного многовиду нелiнiйної системи диференцiальних рiвнянь Анотація   PDF
С. І. Балога
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Стiйкiсть розв’язку стохастичних динамiчних систем випадкової структури iз зовнiшнiми збуреннями, пуассоновими перемиканнями i всiєю передiсторiєю Анотація   PDF
В. К. Ясинський, С. В. Антонюк
 
№ 1(36) (2020): Математика і інформатика Структурування критерiального простору за кутовою мiрою подiбностi Анотація   PDF
М. М. Маляр, Н. Е. Кондрук
 
№ 1(32) (2018): Математика і інформатика. Випуск №1(32) Ступінчасте усереднення керованих функціонально-дифференціальних систем Анотація   PDF
О. Д. Кічмаренко
 
№ 2(31) (2017): Математика і інформатика. Випуск №2(31) Тензорні добутки незвідних проективних цілочислових 2-адичних зображень циклічної 2-групи Анотація   PDF
В. Ф. Баранник
 
76 - 100 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>