Редакційний штат

Головний редактор

д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

Заступник головного редактора

д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

Відповідальний секретар

к.т.н. Юрій Васильович Андрашко, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

Технічний секретар

к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

Члени редакційної колегії

Ph.D., Prof. Victor Bovdi, United Arab Emirates University, United Arab Emirates

д.ф.-м.н., проф. Віталій Михайлович Бондаренко, Iнститут математики НАН України, Ukraine

д.т.н., проф. Федір Елемирович Гече, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

д.т.н., с.н.с. Леонід Федорович Гуляницький, Iнститут кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України, м.Київ, Україна, Ukraine

д.т.н., проф. Юрій Петрович Зайченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського», м. Київ, Україна, Ukraine

к.ф.-м.н., доц. Катерина Василівна Маринець, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

д.ф.-м.н., проф. Михайло Павлович Моклячук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна

Dr. Sc. (Math.) Andras Ronto, Institute of Mathematics, Czech Academy of Science, Brno, Czechia

к.ф.-м.н., доц. Олександр Костянтинович Рейтій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

д.ф.-м.н, с.н.с. Н. В. Семенова, Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Ukraine

д.т.н., проф. Віталій Євгенович Снитюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Олександр Андрійович Тилищак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.ф.-м.н., доц. Сергій Вікторович Чупов, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine

Наталія Миколаївна Щобак, Brno University of Technology, Czechia