Редакційний штат

Головний редактор

 • д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Заступник головного редактора

 • д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Відповідальний секретар

 • к.т.н., доц. Юрій Васильович Андрашко, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Технічний секретар

 • Порохнавець Іван Михайлович, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Члени редакційної колегії

 • д.т.н., проф. Бабич Степан Юрійович, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАНУ, Україна
 • Ph.D., Prof. Victor Bovdi, United Arab Emirates University, United Arab Emirates
 • д.ф.-м.н., проф. Віталій Михайлович Бондаренко, Iнститут математики НАН України, Україна
 • к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.т.н., проф. Федір Елемирович Гече, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.т.н., с.н.с. Леонід Федорович Гуляницький, Iнститут кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України, член-кориспондент НАН України, Україна
 • д.т.н., проф. Юрій Петрович Зайченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,  Україна
 • к.т.н., доц. Наталія Емерихівна Кондрук, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.ф.-м.н., с.н.с. Олена Анатоліївна Капустян , Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,   Україна
 • д.ф.-м.н., проф. Ігор Іванович Король , ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.ф.-м.н., проф. Василь Васильович Маринець, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • к.ф.-м.н., доц. Катерина Василівна Маринець, Нiдерланди
 • к.ф.-м.н., доц. Юрій Юрійович Млавець, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.ф.-м.н., проф. Михайло Павлович Моклячук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,   Україна
 • к.т.н., доц. Павло Павлович Мулеса, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.т.н., доц. Володимир Володимирович Поліщук, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • к.ф.-м.н., доц. Олександр Костянтинович Рейтій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • Dr. Sc. (Math.) Andras Ronto, Institute of Mathematics, Czech Academy of Science, Brno, Czechia
 • д.ф.-м.н, с.н.с. Н. В. Семенова, Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України,  Україна
 • к.ф.-м.н., доц. Ольга Олександрівна Синявська, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • д.т.н., проф. Віталій Євгенович Снитюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • д.ф.-м.н., доц.,  Олександр Андрійович Тилищак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • к.е.н., доц. Мар'яна Миколаїна Шаркаді, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 • Наталія Миколаївна Щобак, Brno University of Technology, Czechia