Редакційний штат

Головний редактор

 1. д.т.н., проф. Микола Миколайович Маляр, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Заступник головного редактора

 1. д.ф.-м.н., доц. Ганна Іванівна Сливка-Тилищак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Відповідальний секретар

 1. к.т.н. Юрій Васильович Андрашко, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Технічний секретар

 1. к.ф.-м.н. Марія Юліївна Бортош, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

Члени редакційної колегії

 1. Ph.D., Prof. Victor Bovdi, United Arab Emirates University, ОАЕ
 2. д.ф.-м.н., проф. Віталій Михайлович Бондаренко, Iнститут математики НАН України, Україна
 3. д.т.н., проф. Федір Елемирович Гече, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 4. д.т.н., с.н.с. Леонід Федорович Гуляницький, Iнститут кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України, м.Київ, Україна, Україна
 5. д.т.н., проф. Юрій Петрович Зайченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського», м. Київ, Україна, Україна
 6. к.ф.-м.н., доц. Катерина Василівна Маринець, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 7. д.ф.-м.н., проф. Михайло Павлович Моклячук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна
 8. Dr. Sc. (Math.) Andras Ronto, Institute of Mathematics, Czech Academy of Science, Brno, Чехія
 9. к.ф.-м.н., доц. Олександр Костянтинович Рейтій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 10. д.ф.-м.н, с.н.с. Н. В. Семенова, Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна
 11. д.т.н., проф. Віталій Євгенович Снитюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 12. Олександр Андрійович Тилищак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
 13. к.ф.-м.н., доц. Сергій Вікторович Чупов, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна
 14. Наталія Миколаївна Щобак, Brno University of Technology, Чехія