Блочне розщеплення системи лiнiйних матричних диференцiальних рiвнянь

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.38(1).94-104

Ключові слова:

Матричнi диференцiальнi рiвняння, ряди Фур’є, повiльно змiннi параметри

Анотація

При математичному описаннi рiзноманiтних явищ i процесiв, що виникають в математичнiй фiзицi, електротехнiцi, економiцi, доводиться мати справу з матричними диференцiальними рiвняннями. Тому такi рiвняння є актуальними як для математикiв, так i для фахiвцiв в iнших галузях природознавства. В данiй статтi розглядається система M лiнiйних матричних диференцiальних рiвнянь з коефiцiєнтами, зображуваними у виглядi абсолютно та рiвномiрно збiжних рядiв Фур’є з повiльно змiнними в певному сенсi коефiцiєнтами та частотою (клас F), причому ця система близька до блочно-дiагональної системи з повiльно змiнними коефiцiєнтами. Шукається перетворення з коефiцiєнтами аналогiчного типу, що приводить цю систему до суто блочно-дiагонального вигляду. Вiдносно коефiцiєнтiв цього перетворення одержується квазiлiнiйна система матричних диференцiальних рiвнянь, яка розпадається на M незалежних пiдсистем, кожна з яких має вигляд деякої допомiжної нелiнiйної системи. Для цiєї допомiжної системи методом послiдовних наближень отримано умови iснування у неї розв’язкiв класу F, а потiм на пiдставi цього результату отримано умови iснування шуканого перетворення.

Біографії авторів

С. А. Щоголев, Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I.Мечникова

завiдувач кафедри вищої математики, доктор фiзико-математичних наук, професор

В. В. Карапетров, Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I.Мечникова

аспiрант кафедри вищої математики

Посилання

Boichuk, A. A, & Krivosheya, S. A. (2001). A Critical Periodic Boundary Value Problem for a Matrix Riccati Equation. Differential equations, 37(4), 464–471.

Chuiko, S. M. (2017). Elementy teorii lineynyih matrichnyh uravneniy [Elements of the theory of linear matrix equations], Slavyansk.

Chuiko, S. M. (2015). O reshenii obobshchyonnogo matrichnogo uravneniya Silvestra [On the solutions of the generalized matrix equations of Sylvestr]. Chebyshevsky sbornik, 16(1), 52–66.

Luis Verde-Star. (2007). On linear matrix differential equations. Advances in Applied Mathematics, 39, 329—344.

Bari, N. K. (1961). Triginometrichskye ryady [Trigonometric series], Moskva: Fizmatgiz.

Kolmogorov, A. N, & Fomin, S. V. (1972). Functsionalnyi analiz [Functional analysis], Moskva: Nauka.

Shchogolev, S. A. (1999). Ob odnom varyante teoremy polnogo razdelenya lineynoy odnorodnoy systemy differentsialnyh uravneniy [On one variant of the theorem of the full separation of the linear homogeneous system of the differential equations]. Krayovi zadachi dlya diferentsialnyh rivnyany, 4, 213–220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Щоголев, С. А. ., & Карапетров, В. В. (2021). Блочне розщеплення системи лiнiйних матричних диференцiальних рiвнянь . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 38(1), 94–104. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2021.38(1).94-104

Номер

Розділ

Математика та статистика