Дослідження поля впливу пружних переміщень і напружень для попередньо напруженної смуги від дії зосередженої сили

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).146-154

Ключові слова:

пружні тіла, контактна задача, граничні умови, функція Дірака

Анотація

В даній статті в рамках лінеаризованної теорії пружності досліджується вплив пружних переміщень і напружень для пружної смуги з початковим (залишковим) напруженням від дії зосередженої сили. Розглядаються випадки коли сила діє під довільним кутом α, коли на попередньо напружену смугу діє тільки вертикальна сила і випадок дії тільки горизонтальної сили. Отримано систему розв'язуючих інтегрально- диференційних рівнянь, для пружної смуги з початковими напруженнями підсиленої пружним скінченним стрингером. Для випадків відсутності горизонтальних навантажень, або вертикальних навантажень система зведена до розрахункових інтегрально- диференційних рівнянь. Всі дослідження виконані в рамках лінеаризованої теорії пружності для стисливих і нестисливих тіл, у випадку пружних потенціалів довільної структури, в загальному вигляді для теорії великих (скінченних) початкових деформацій і двох варіантів теорії малих початкових деформацій.

Врахування залишкових деформацій при розрахунку важливих елементів конструкцій, машин та споруд дозволяє більш точно оцінювати запас міцності матеріалу, а отже, суттєво зменшити його витрати, зберігаючи при цьому необхідні функціональні характеристики елементів в цілому. Саме тому дослідження контактної взаємодії пружних тіл із залишковими деформаціями є надзвичайно актуальним завданням сьогодні та залишатиметься таким у майбутньому. Дослідження проблем контактної взаємодії попередньо напружених тіл у нашій країні та закордоном появились у достатній кількості лише наприкінці минулого століття. В першу чергу, це пов'язано із тим, що лінійна теорія пружності не враховує наявності у тілах залишкових напружень. У загальному випадку строга постановка таких задач потребує застосування апарату нелінійної теорії пружності, проте, при достатньо великих значеннях початкових напружень можна обмежитись її лінеаризованим варіантом. Сучасний рівень лінеаризованої теорії пружності та математичних методів у сукупності із бурхливим розвитком комп'ютерної техніки дають можливість ефективно формувати різноманітні розрахункові моделі стосовно широкого кола задач.

Біографії авторів

М. М. Діхтярук, Хмельницький національний університет

Доцент кафедри вищої математики та комп'ютерних застосувань. Кандидат фiзико-математичних наук

О. А. Кравчук, Хмельницький національний університет

Старший викладач кафедри вищої математики та комп'ютерних застосувань

Посилання

Guz, A. I. (1983). Mechanics of brittle fracture of materials with initial stresses. Kyiv: Nauk. dumka, 296. [in Russian].

Dikhtyaruk, N. N. (2004). On the equilibrium of a strip with initial stresses reinforced by elastic overlays. Appl. mechanics, 40(3), 63–70. [in Russian].

Dikhtyaruk, M. M. (2004). Periodic contact problem for an elastic band with initial (residual) stresses. Reports of the National Academy of Sciences, 3, 46–49. [in Ukrainian].

Babich, S. Yu., & Dikhtyaruk, N. N. (2020). Load transfer from an infinite inhomogeneous stringer to an elastic band with initial stresses clamped by one face. App. mechanics, 56(6), 1–10. [in Russian].

Sargsyan, V. S. (1983). Contact tasks for half-planes and strips with elastic overlays. Yerevan: Ed. Yerevan. University, 260. [in Russian].

Gersevanov, I. M., & Mageret, J. L. (1935). On the question of an infinitely long beam on elastic soil loaded with force. Hydraulic construction. [in Russian].

Melan, E. (1932). Ein Beitrag zur Theorie geschweiss der Verbindungen. Ingenieur Archiv, 3(2), 126–128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Діхтярук, М. М., & Кравчук, О. А. (2022). Дослідження поля впливу пружних переміщень і напружень для попередньо напруженної смуги від дії зосередженої сили. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 40(1), 146–154. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).146-154

Номер

Розділ

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика