Коефіцієнти транзитивності частково впорядкованих множин мінімаксно ізоморфних суперкритичній непримітивній множині

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2023.43(2).62-66

Ключові слова:

суперкритична ч. в. множина, додатнi i слабко додатнi квадратичнi форми, квадратична форма Тiтса, скiнченний зображувальний тип, мiнiмаксна еквiвалентнiсть i мiнiмаксний iзоморфiзм, коефiцiєнт транзитивностi, вузловi i сусiднi елементи

Анотація

Зображення частково впорядкованих (скорочено ч. в.) множин, якi введенi Л. А. Назаровою i А. В. Ройтером (в матричнiй формi) в 1972 р., вiдiграють важливу роль в сучаснiй теорiї зображень. Пiсля того, як Ю. А. Дрозд у 1974 р. довiв, що ч. в. множина S має скiнченний зображувальний тип тодi i лише тодi, коли її квадратична форма Тiтса
equation
є слабко додатною (тобто додатною на множинi невiд’ємних векторiв), але не досить, щоб додатною як для сагайдакiв, задачi, пов’язанi з додатними, а також невiд’ємними, квадратичними формами Тiтса стали цiкавими з рiзних точок зору.

У цiй статтi ми продовжуємо вивчати комбiнаторнi властивостi ч. в. множин, що є мiнiмальними, для яких квадратична форма Тiтса не є невiд’ємною.

Посилання

Bondarenko, V. M., & Styopochkina, M. V. (2018). On properties of posets of MM-type (1,3,5). Scien. Bull. of Uzhhorod Univ. Series of Math. and Inform., 32(1), 50–53.

Bondarenko, V. M., & Styopochkina, M. V. (2019). On properties of posets of MM-type (1, 2, 7). Applied problems of mech. and math., 17, 7–10.

Bondarenko, V. M., Stepochkina, M. V. , & Stoika, M. V. (2020). The coefficients of transitiveness of the posets of MM-type being the smallest sypercritical poset of width 3. Applied problems of mech. and math., 18, 11–13.

Bondarenko, V. M. (2005). On (min, max)-equivalence of posets and applications to the Tits forms. Bull. of Taras Shevchenko University of Kyiv. (series: Physics & Mathematics), 1, 24–25.

Bondarenko, V. M., & Stepochkina, M. V. (2009). Description of posets critical with respect to the nonnegativity of the quadratic Tits form. Ukrainian Math. J., 61(5), 734–746.

Bondarenko, V. M., & Styopochkina, M. V. (2017). Coefficients of transitiveness of P-critical posets. Proc. Inst. Math. of NAS of Ukraine, 14(1), 46–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-24

Як цитувати

Стьопочкіна, . М. В. (2023). Коефіцієнти транзитивності частково впорядкованих множин мінімаксно ізоморфних суперкритичній непримітивній множині. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 43(2), 62–66. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2023.43(2).62-66

Номер

Розділ

Математика та статистика