Модель підтримки прийняття рішень щодо доцільності фінансування у розвиток туристичної інфраструктури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).155-167

Ключові слова:

гібридна модель, прийняття рішень, багатокритеріальне оцінювання, нечіткі множини, туристична інфраструктура, сталий розвиток регіонів

Анотація

Проведено дослідження актуальної задачі розроблення моделі підтримки прийняття рішень щодо доцільності фінансування у розвиток туристичної інфраструктури, на основі прогнозованої оцінки рівня туристичного руху відносно інфраструктури та доступності досліджуваних регіонів, думок експертів щодо рівня якості туристичних послуг та розвитку туризму, а також міркуваннях експертів стосовно перспектив швидкого зростання туристичного руху в регіоні.

В основу дослідження покладений сучасний математичний апарат, а саме теорія нечітких множин, регресійний аналіз, системний підхід, інтелектуальний аналіз знань та нейро-нечіткі мережі, що в сукупності дозволяють підвищити ступінь обґрунтованості остаточних управлінських рішень.

Цінність моделі є те, що вона з одного боку поєднує кількісні прогнозовані оцінки рівня туристичного руху відносно інфраструктури та доступності досліджуваних регіонів, отримані за допомогою аналізу реальних даних, а з іншого, експертні висновки щодо рівня якості туристичних послуг та перспектив швидкого зростання туристичного руху в регіоні.

На основі вихідної оцінки підвищується ступінь обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо доцільності фінансування інвесторами у розвиток туристичної інфраструктури, вибору найкращої комбінації регіонів, наприклад для мережевого бізнесу, або органам державної влади щодо підтримки окремих регіонів для зменшення розриву розвитку туризму.

Подальше дослідження проблематики вбачаємо в розроблені програмного забезпечення у вигляді веб-платформи, на основі розробленої моделі підтримки прийняття рішень щодо доцільності фінансування у розвиток туристичної інфраструктури.

Посилання

Wenshun, Lv., Park, Ju H., Junwei, Lu, & Guo, R. (2022). Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems in the presence of sensor attacks. Journal of the Franklin Institute. https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2022.10.047

Chandrika, K. (2022). Intelligent sampling for surrogate modeling, hyperparameter optimization, and data analysis. Machine Learning with Applications, 9. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2022.100373

Paulo Vitor de Campos Souza. (2020). Fuzzy neural networks and neuro-fuzzy networks: A review the main techniques and applications used in the literature. Applied Soft Computing, 92. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106275

Zhang, R., & Tao, J. (2018). A nonlinear fuzzy neural network modeling approach using an improved genetic algorithm. IEEE Trans. Ind. Electron, 65(7). 5882–5892.

Stoffelen, A., & Vanneste, D. (2017). Tourism and cross-border regional development: insights in European contexts. European Planning Studies, 25(6). https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1291585

Rezvani, M., Nickravesh, F., Astaneh, A. D., & Kazemi, N. (2022). A risk-based decisionmaking approach for identifying natural-based tourism potential areas. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 37, 1013–1033. https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100485

Reisenwitz, T. H., & Fowler, J. G. (2019). Information Sources and the Tourism Decisionmaking Process: An Examination of Generation X and Generation Y Consumers. Global Business Review, 20(6), 1372–1392. https://doi.org/10.1177/0972150919848938

Stylos, N. (2020). Technological evolution and tourist decision-making: a perspective article. Tourism Review, 75(1), 273–278. https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0167

Della Lucia, M. (2013). Economic performance measurement systems for event planning and investment decision making. Tourism Management, 34, 91–100. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.016

Ilban M. O., & Yildirim, H. H. (2017). Determination of tourism activities of the world’s best tourism destinations using the multi-criteria decision-making method. Cogent Social Sciences, 3(1). https://doi.org/10.35666/25662880.2015.1.521

Polishchuk, I. V., Polishchuk, V. V., & Povkhanych, V. I. (2023). A fuzzy model for assessing the level of tourist traffic in relation to infrastructure and accessibility. Scientific papers. Technical sciences, 66(1), 104–116. https://doi.org/10.32403/1998-6912-2023-1-66-104-116

James, G. MacKinnon. (2021). Fast cluster bootstrap methods for linear regression models. Econometrics and Statistics, https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2021.11.009

Malyar, M. M., Polishchuk, A. V., Polishchuk, V. V., & Sharkadi, M. M. (2019). Neuro-fuzzy multicriteria assessment model. Radio electronics, informatics, management. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2019-4-8

Data from 327 respondents for assessing the level of feasibility of financing the development of tourist infrastructure. Retrieved from https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ag2i1OccJOGS3_MF6RqDSEWS-hyooEP/edit?-usp=sharing&ouid=110688046638619396256&rtpof=true&sd=true

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-28

Як цитувати

Поліщук, І. В., & Дурняк, Б. В. (2024). Модель підтримки прийняття рішень щодо доцільності фінансування у розвиток туристичної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 44(1), 155–167. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2024.44(1).155-167

Номер

Розділ

Iнформатика, комп’ютернi науки та прикладна математика